“ACHIZIȚIE UTILAJE SPECIFICE, PENTRU INOVAREA SERVICIILOR LA CONSTRUCȚII EXCAVAȚII DVF”

Beneficiar: S.C. CONSTRUCȚII EXCAVAȚII DVF S.R.L.
Obiectivul general al proiectului vizează diversificarea serviciilor oferite de S.C. CONSTRUCȚII EXCAVAȚII DVF S.R.L., prin autorizarea unui nou nou domeniu de activitate si anume „Construcția de drumuri și autostrăzi”, cod CAEN 4211.

Obiectivele specifice sunt:

  • extinderea activității societății prin achiziția de utilaje noi, competitive, specializate în domeniul construcției de drumuri și autostrăzi;
  • eficientizarea activității prin achiziția de utilaje cu un consum mai mic de combustibil;
  • alinierea la normele europene referitoare la egalitatea de șanse, prin achiziționarea de utilaje adaptate persoanelor cu dizabilități.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt concretizate în primul rând în utilaje noi și performante:

STABILIZATOR/RECICLATOR – 1 BUC, DISTRIBUITOR DE LIANȚI HIDRAULICI – 1 BUC, COMPACTOR SOL – 1 BUC, GRADER – 1 BUC, ÎNCĂLZITOR CU ULEI ARS – 1 BUC, CONTAINER DE DORMIT CU PANOURI SOLARE – 1 BUC, RECUPERATOR ULEI UZAT – 1 BUC, REZERVOR DEPOZITARE ULEI UZAT – 1 BUC, STAȚIE MOBILĂ DE ÎNCĂRCARE – 1 BUC.

Pentru gestionarea eficientă a activității a fost achiziționat un sistem informatic dedicat format din SOFTWARE “Soluție de gestionare pentru centru de cost” și 6 buc. laptopuri.

Intocmirea cererii de finanțare și managementul proiectului au fost asigurate prin achiziționarea de servicii de consultanță specializate. De asemenea, au fost achiziționate servicii de publicitate și informare: comunicate de presă la inceperea și finalizarea proiectului, autocolante, placă permanentă.

Pentru a fi asigurată calitatea pe tot parcursul procesului, s-au implementat sistemele de management a calității 9011 si 14000.

Pentru ca serviciile oferite de S.C. CONSTRUCȚII EXCAVAȚII DVF S.R.L sa fie cunoscute pe piața internațională, s-au achiziționat servicii de intenaționalizare (participare la târg de profil).

Personalul direct productiv a fost instruit in exploatarea utilajelor destinate lucrărilor de drumuri și autostrăzi.

Ca urmare a achizițiilor efectuate, au fost create 4 locuri noi de muncă, din care, 1 ocupat de persoane din categoriile defavorizate.

Perioada de implementare: 01.07.2018 – 30.06.2022
Valoarea totală a proiectului: de 8,091,752.66 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 4,001,692.30 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Creative design from the South

Get in touch with us!